Freelancer с Urocite.bgПреминали сте IT курс в Urocite.bg и се чувствате готови да старирате изпълнението на реални проекти срещу заплащане? Станете freelancer с Urocite.bg.

Не, ние не спираме само с обучението. Желаем да Ви предоставим реални възможности за реализиция на база на квалификацията, която сре придобили при нас
Ако Вие се чувствате подготвен в сферата, която сте се обучавали при нас и имате амбицията да продължите нататък и да работите върху IT-проекти срещу запащане, ние оставаме насреща.
Urocite.bg постоянно търси възложители в IT-сферата и ако попаднем на такъв, който търси специалист с Вашите възможности, ние ще разгледаме съответствието с Вашите изисквания и ще Ви свържем с него.
Всичко, което е необходимо да направите, е да попълните формата по-долу, като ни представите малко информация за себе си, да опишете Вашите възможности - така, както сами ги преценяте и Вашето желано заплащане на базата на отработен час.