Сертификат от Urocite.bg!

Изглежда вълнуващо, нали?

Urocite.bg Ви предлага сертификационна програма, в края на всеки курс, който запишете при нас. По този начин обучението Ви може да приключи с желания от Вас сертификат, издаден от Urocite.bg.
Сертификатите от Urocite.bg удостоверяват успешното преминаване от Ваша страна на съответния курс, и може да бъде използван при кандидатстване за работа, за обогатяване на Вашата биография или за удостоверяване на повишаването на Вашата квалификация.
Издаването на сертификат е свързано и със заплащането на допълнителна такса, която е според условията на обучението Ви.
Забележка: Към момента сертификатите, издавани от нас, не попадат в приложното поле на Закона за професионалното образование и обучение.