Web програмиране с HTML, CSS, BOOTSTRAP и PHP

Присъдинете се към 45 потребители, които се обучават в онлайн курса Web програмиране с HTML, CSS, BOOTSTRAP и PHP.
Поръчайте курс с преподавател за 600 лв. или курс - самоучител за 400 лв.

Поръчай самоучител    Поръчай с преподавател

Съдържание

В курса ще откриете 42 урока, професионално разработени от учители с педагогическа компетентност.
Дори да нямате опит в областта на програмирането, Вие можете бързо и лесно да се превърнете в уеб-мастър. Влезте в света на една от най-бързо развиващите се професионални сфери, с постоянно нарастващо търсене на специалисти и услуги по целия свят. С този курс ще усвоите един от най-популярните програмни инструменти за създаване на интернет сайтове и сложни уеб базирани приложения. Може да се посветите на новата си професия или да я практикувате като допълнителна работа - когато поискате, без дори да напускате дома си. Добре е да знаете например, че според проучване на Payscale.com, средната заплата на специалистите в областта на PHP е между 40 и 60 хиляди долара годишно.
Курсът обединява няколко наши самостоятелни курсове за изучаване поотделно на програмните езици – крусовете „Създател на сайтове” и „WEB разработчик”, а така също и материали от курса „WEB дизайнер”. Освен това, с курса ще получите напълно завършен и готов за инсталиране онлайн-магазин, който е разработен с изучаваните в курса програмни езици.
Курсът преминава през поетапно усвояване на следните програмни сфери: 1. HTML (Hypertext Markup Language) е програмен език за създаване на интернет страници чрез текстови файлове и задаване на определени шрифтове, цветове, графики и хипервръзки чрез техники на маркинране на текста.
2. CSS (Cascading Style Sheets) е език за стилистично оформление на визията на интернет страници, надграждащ HTML с постигане на значителна икономия и ефективност техниките за стилизиране и с предоставяне на възможност за отделяне на визията от логиката на сайта.
2. Bootstrap е безплатна библиотека за по-бързо и лесно разработване на визията на уеб сайтове чрез шаблони, базирани на HTML и CSS. С Bootstrap можете да импортирате в проектите си предварително подготвени компоненти като типография, формуляри, бутони, таблици, навигация и множество други впечатляващи ефекти.
3. PHP (Hypertext Preprocessor) е скриптов език, изпълняван от сървъра, в който е разположен Вашия уеб сайт. PHP e предназначен за уеб програмиране, но също така може да бъде използван като език за програмиране с общо предназначение. С PHP задавате логиката на вашия уеб проект и може да генерирате автоматично множество уеб страници с различно съдържание.
Наред с посочените основни програмни направления, ще получите и встъпителна информация за езика Java Script и работата с бази от данни MySQL – до степен, която Ви е необходима, за да реализирате самостоятелни проекти.
Целта на курса е да придобиете знания и умения, с които самостоятелно да създавате уеб проекти с дефинирана от Вас логика, които съдържат страници от типа PHP и HTML, да структурирате и оформяте съдържанието в тях - текстове, снимки, линкове, графични елементи (менюта, блокове от съдържание и други), както и да прилагате икономични методи за стилизиране.
Курсът е с изключителна практическа насоченост и преминава изцяло с реализирането на практически проекти. Принципът на обучение е "Обясни - Онагледи стъпка по стъпка". Уроците са структурирани последователно за поетапно и надграждащо усвояване на сферите на програмирането от курса. Към всеки урок получавате и съответните работни файлове на реализираните пред Вас задачи и проекти.
Курсът обхваща общо 42 видеоурока с обща продължителност приблизително 10 часа. Курсът е подходящ и за начинаещи. Препоръчително е да имате компютърна грамотност.
Достъпът до системата е изцяло онлайн и може да се осъществи от всякакво интернет устройство, включително е налична мобилна програма, която можете да инсталирате на android смарт-фон. Можете да изтеглите мобилната програма след регистрацията Ви от Вашия акаунт. За да придобиете представа как работи обучителната система, можете да си направите предварителен демо профил, с който да разгледате първия урок от курса (за целта посетете http://www.urocite.bg).
В рамките на курса ще Ви бъде предоставен и онлайн магазин, разработен с изучаваните програмни инструменти. Онлайн магазинът е напълно завършено и работещо решение, което ще получите под формата на съвкупност от предварително разработени програмни файлове, които мжоете свободно да инсталирате в интернет. В рамките на курса получавате подробни видоеинструкции за инсталирането на онлайн магазина.
Онлайн-магазинът притежава и мобилна версия. Можете по своя преценка да променяте вънашата визия и структура на онлайн-магазина в рамките на 5 стилитична шаблона.
Онлайн магазинът е подходящ за търговия със стоки, които се разглеждат и поръчват в онлайн магазина и впоследствие се изпращат до клиента, като покупките се заплащат online (чрез системата на Epay.bg) или с наложен платеж.
Онлайн магазинът се състои от външна част, видима за потребителите, и админситративна част, чрез която се управлява онлайн-магазина и в която се влиза с определено потребителско име и парола, които ще Ви бъдат предоставени.
Външната част включва:
• Външна визия на онлайн магазина по ваш избор от 5 възможни дизайнерски теми (изборът не е окончателен и може да го променяте по всяко време);
• Заглавна страница с моделирани от вас превъртащи се слайдове, промоционални продукти/услуги, банери;
• Моделирано от вас меню с възможности за вмъкване на неограничен брой категории продукти/услуги, отделни страници с продукти/услуги от всяка категория (неограничен брой), страници за промоционални и топ продукти/услуги, страница за контакти с вашия бизнес и свободно добавени от вас страници (неограничен брой) с текстове и снимки;
• Страница за преглеждане на конкретен продукт/услуга с възможности за преглеждане на определен от вас брой и видове снимки и заявяване на покупка от страна на потребителя. Осигурена е функционалност по добавяне на неограничен брой опции към съответния продукт или услуга;
• Кошница със заявените продукти/услуги от потребителя;
• Акаунт на потребителя, който се активира след регистрация, с раздели за любими продукти, проследяване на направени заявки към магазина, моделиране на въведената от потребителя информация - адреси, имена и снимка (аватар) на потребителя. Без ограничения на броя на потребителите.
• Форма за отправяне на запитвания от потребителя към онлайн магазина;
• Форма за записване на потребителя за ваши промоционални предложения;
• Възможни начини на разплащане - на принципа на наложен платеж, чрез отправяне на заявка от потребителя и изпращане от ваша страна на заявения продукт по куриер (или изпълнение на съответната услуга) системата на Epay.bg, за която ви е необходима отделна регистрация и сключване на договор с Epay.bg.
Административната част включва:
• Сигурен вход в системата чрез предоставени потребителско име и парола;
• Модул за управление на елементите от заглавната страница на магазина - активиране на слайд-банер и поставяне на снимки в същия, активиране на банери и поставяне на снимки в същите, активиране на показвания на определен брой и видове продукти;
• Модул за управление на елементи към всички страници от магазина;
• Модул за управление на менюто на магазина;
• Модул за добавяне на нови страници;
• Модул за управление на продуктите/услугите (неограничен брой, като се отчита осигуреното дисково пространство от 1 GB), включително създаване на нови продукти/услуги със снимки към тях, описание, опции и т.н. и категоризиране на продуктите/услугите;
• Модул за управление на отправените поръчки за доставки с вградена система за проследяване на заявките;
• Модул за управление на потребителите и генериране на списъци с имейлите, до които можете да разпращате търговски съобщения при спазване на приложимото законодателство;
• Система, съобразена с новия Европейски регламент за личните данни (GDPR); • Обучение за работа със системата чрез обучително видео с продължителност близо час и половина.

Курсът включва следните уроци:
1. Здравейте! Аз съм HTML.
2. Обработка на текст в HTML
3. HTML таблици
4. Здравейте! Аз съм CSS.
5. CSS box
6. Как да адресираме DIV елемента?
7. Да направим навигационно меню
8. Организиране на съдържание със CSS
9. Формуляри с HTML
10. Формуляри със CSS
11. Здравейте! Аз съм Java Script.
12. Обобщение на наученото за HTML и CSS
13. Здравейте! Аз съм Bootstrap.
14. Обработка на текст в Bootstrap
15. Таблици с Bootstrap
16. Bootstrap изображения
17. Буотни в Bootstrap
18. Падащи менюта в Bootstrap
19. Въртележки на съдържание
20. Изскачащи прозорци в Bootstrap
21. Навгиация с Bootstrap
22. Bootstrap сайт I
23. Bootstrap сайт II
24. Да кажем здравей и на PHP
25. PHP променливи
26. IF разклонения
27. PHP методите POST и GET
28. PHP цикли
29. PHP масиви
30. PHP функции
31. Работа с формуляри
32. Вградени функции
33. PHP MyAdmin. Бази от данни.
34. Практически проект с PHP
35. Вашият нов онлайн магазин. Представяне.
36. Закупуване на домейн и хостинг
37. Настройване на бази от данни
38. Инсталиране на магазина
39. Общи настройки на магазина
40. Управление на продуктите
41. Управление на поръчките
42. Управление на потребителите

Достъпност

Курсът е разработен в нашата онлайн система, която Ви позволява достъп в избрано от Вас време и обучение чрез предпочитаното от Вас устройство за интернет браузинг - смартфон, таблет, компютър.

Варианти

В учебен курс с преподавател ще получавате достъп до уроците постепенно, като преподавателят ще Ви напътства и ще Ви помага да се справяте с трудностите, които срещате. Преподавателят лично ще анализира всяко Ваше практическо упражение и ще Ви разяснява допуснатите грешки и пропуски. В учебен курс - самоучител ще имате достъп до всички нива и уроци и сами ще определяте продължителността на курса си.

Можете да изучавате Web програмиране с HTML, CSS, BOOTSTRAP и PHP и с вашето мобилно устройство

Присъединете се към 9 курсиста, които в момента се обучават в курса по Web програмиране с HTML, CSS, BOOTSTRAP и PHP

Електронен самоучител

Самоучителят е бърз и напълно независим курс, с който можете да се сдобиете с желаната от Вас диплома за компютърни компетенции на по-ниски цени.

Поръчай своя Самоучител

Курсове с преподавател

Курсът с обучител Ви осигурява постоянно наблюдение и напътствия от опитен преподавател в изучаваната от Вас област, включително с възможност за уроци с конферентна връзка.

Поръчай курс с обучител

ВЗЕМЕТЕ СВОЯТА ДИПЛОМА

Вашият курс ще приключи с желаната от Вас диплома за владение на програмен език.

Научете повече