Microsoft Word

Присъдинете се към 30 потребители, които се обучават в онлайн курса Microsoft Word.
Поръчайте курс с преподавател за 250 лв. или курс - самоучител за 100 лв.

Поръчай самоучител    Поръчай с преподавател

Съдържание

В курса ще откриете 16 урока, професионално разработени от учители с педагогическа компетентност.
В автобиографията ви сред компютърните умения липсва Microsoft Word? Попълнете този пропуск, както усвоите най-популярната програма за обработка на текст и документи.
Microsoft Word е неразделна част от административната работа на всеки офис. С този курс ще преминете не само първоначално запознаване с програмата и усвояване на базовите умения по създаване на документи и форматиране на текст, но така също и ще се запознаете с далеч по-сложни техники като например, вмъкване на снимки и прилагане на таблици, форми, диаграми и други.
Курсът се състои изцяло от видеоуроци и е изграден на принципа "Обясни - Онагледи стъпка по стъпка". Примерите са дадени с Microsoft Word 2010 и в значителната си част са приложими и за другите версии на Word. Състои се от 16 видеоурока, с обща продължителност приблизително 1 час и половина.
Курсът включва следните уроци:
1. Въведение в курса по Microsoft Word
2. Създаване и отваряне на документи
3. Основи на работата с текст
4. Форматиране на текст
5. Линии и параграфи
6. Работа със списъци
7. Хипервръзки в MS Word
8. Оформление на страница
9. Използване на колони
10. Да поставим Headers и Footers
11. Добавяне на снимки с текст
12. Форматиране на изборажения
13. Време е за форми
14. Текстови кутии
15. Работа с таблици
16. Диаграми в MS Word

Достъпност

Курсът е разработен в нашата онлайн система, която Ви позволява достъп в избрано от Вас време и обучение чрез предпочитаното от Вас устройство за интернет браузинг - смартфон, таблет, компютър.

Варианти

В учебен курс с преподавател ще получавате достъп до уроците постепенно, като преподавателят ще Ви напътства и ще Ви помага да се справяте с трудностите, които срещате. Преподавателят лично ще анализира всяко Ваше практическо упражение и ще Ви разяснява допуснатите грешки и пропуски. В учебен курс - самоучител ще имате достъп до всички нива и уроци и сами ще определяте продължителността на курса си.

Можете да изучавате Microsoft Word и с вашето мобилно устройство

Присъединете се към 14 курсиста, които в момента се обучават в курса по Microsoft Word

Електронен самоучител

Самоучителят е бърз и напълно независим курс, с който можете да се сдобиете с желаната от Вас диплома за компютърни компетенции на по-ниски цени.

Поръчай своя Самоучител

Курсове с преподавател

Курсът с обучител Ви осигурява постоянно наблюдение и напътствия от опитен преподавател в изучаваната от Вас област, включително с възможност за уроци с конферентна връзка.

Поръчай курс с обучител

ВЗЕМЕТЕ СВОЯТА ДИПЛОМА

Вашият курс ще приключи с желаната от Вас диплома за владение на програмен език.

Научете повече