Microsoft Office

Присъдинете се към 60 потребители, които се обучават в онлайн курса Microsoft Office.
Поръчайте курс с преподавател за 300 лв. или курс - самоучител за 200 лв.

Поръчай самоучител    Поръчай с преподавател

Съдържание

В курса ще откриете 37 урока, професионално разработени от учители с педагогическа компетентност.
В автобиографията ви сред компютърните умения липсват програми като Microsoft Excel, Word, Power Point? Попълнете този пропуск с нашето предложение.
Основните програми от Microsoft Office пакета - Excel, Word, Power Point, са добре известни и разпространени в най-различни сфери от ежедневието ни. Те са неразделна част от работата в повечето организации, фирми, офиси и присъстват неминуемо в събития като презентации, конференции, семинари, бизнес-срещи и други. Можем да кажем, че тези програми се превръщат във все по-необходим аспект от уменията на съвременния човек.
Microsoft Excel е програма за обработка на електронни таблици. С този курс ще преминете не само първоначално запознаване с програмата и усвояване на базовите умения по изграждане и попълване на електронни таблици, но така също и ще се запознаете с далеч по-сложни техники като например, прилагане на математически формули към огромен обем от информация, автоматично генериране на статистически диаграми и други
Microsoft Word е програма за обработка на електронни текстове и документи. С курса ни отново ще преминете от първоначално запознаване с програмата към овладяване на умения за създаване на документи и форматиране на текст, вмъкване на снимки и прилагане на таблици, форми, диаграми и други.
Microsoft Power Point е програма за интерактивни презентации. В рамките на курса ще се запознаете с програмата и ще усвоите умения като създаване и редактиране на презентации, прилагане на различни ефекти между слайдове, особеностите на работата с текст, вмъкване на видео и звук и други.
Курсът се състои изцяло от видеоуроци и е изграден на принципа "Обясни - Онагледи стъпка по стъпка". Примерите са дадени с Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010 и Power Point 2016г. и в значителната си част са приложими и за другите версии на програмите.
Курсът е съставен изцяло от видео-материали и обхваща общо 37 видеоурока с обща продължителност приблизително 4 часа.
Курсът е подходящ и за начинаещи. Препоръчително е да имате компютърна грамотност.
Курсът включва следните уроци:
1. Да започнем с Microsoft Excell
2. MS Excel - Интерфейс
3. MS Excel - Създаване и попълване на таблици
4. MS Excel - Аритметични действия
5. MS Excel - Функциите SUM и SUMIF
6. MS Excel - Създаване на диаграми
7. MS Excel - Формули
8. MS Excel - Функцията IF
9. MS Excel - Сортиране и филтриране на данни
10. MS Excel - Условно форматиране на таблици
11. MS Excel - Защита с парола
12. Да преминем към Microsoft Word
13. MS Word - Създаване и отваряне на документи
14. MS Word - Основи на работата с текст
15. MS Word - Форматиране на текст
16. MS Word - Линии и параграфи
17. MS Word - Работа със списъци
18. MS Word -Хипервръзки
19. MS Word - Оформление на страница
20. MS Word - Използване на колони
21. MS Word - Headers и Footers
22. MS Word - Добавяне на снимки с текст
23. MS Word - Форматиране на изборажения
24. MS Word - Форми
25. MS Word - Текстови кутии
26. MS Word - Работа с таблици
27. MS Word - Диаграми
28. И накрая - Microsoft Power Point
29. MS Power Point - Презентации
30. MS Power Point - Основи на слайдовете
31. MS Power Point - Работа с текст
32. MS Power Point - Преливки между слайдовете
33. MS Power Point - вмъкване на снимки
34. MS Power Point - Вмъкване на видео
35. MS Power Point - Вмъкване на звук
36. MS Power Point - Работа с теми
37. MS Power Point - Динамични връзки и бутони

Достъпност

Курсът е разработен в нашата онлайн система, която Ви позволява достъп в избрано от Вас време и обучение чрез предпочитаното от Вас устройство за интернет браузинг - смартфон, таблет, компютър.

Варианти

В учебен курс с преподавател ще получавате достъп до уроците постепенно, като преподавателят ще Ви напътства и ще Ви помага да се справяте с трудностите, които срещате. Преподавателят лично ще анализира всяко Ваше практическо упражение и ще Ви разяснява допуснатите грешки и пропуски. В учебен курс - самоучител ще имате достъп до всички нива и уроци и сами ще определяте продължителността на курса си.

Можете да изучавате Microsoft Office и с вашето мобилно устройство

Присъединете се към 40 курсиста, които в момента се обучават в курса по Microsoft Office

Електронен самоучител

Самоучителят е бърз и напълно независим курс, с който можете да се сдобиете с желаната от Вас диплома за компютърни компетенции на по-ниски цени.

Поръчай своя Самоучител

Курсове с преподавател

Курсът с обучител Ви осигурява постоянно наблюдение и напътствия от опитен преподавател в изучаваната от Вас област, включително с възможност за уроци с конферентна връзка.

Поръчай курс с обучител

ВЗЕМЕТЕ СВОЯТА ДИПЛОМА

Вашият курс ще приключи с желаната от Вас диплома за владение на програмен език.

Научете повече