Microsoft Excel

Присъдинете се към 479 потребители, които се обучават в онлайн курса Microsoft Excel.
Поръчайте курс с преподавател за 250 лв. или курс - самоучител за 100 лв.

Поръчай самоучител    Поръчай с преподавател

Съдържание

В курса ще откриете 11 урока, професионално разработени от учители с педагогическа компетентност.
Не е необходимо да имате предишен опит, за да придобиете задълбочени умения в областта на Microsoft Excel – най-популярната програма в света за обработка на електронни таблици. Microsoft Excel е неразделна част от административната работа на всеки офис. С този курс ще преминете не само първоначално запознаване с програмата и усвояване на базовите умения по изграждане и попълване на електронни таблици, но така също и ще се запознаете с далеч по-сложни техники като например, прилагане на математически формули към огромен обем от информация, автоматично генериране на статистически диаграми и други. Курсът е базиран изцяло върху видоематериали.
Курсът включва следните уроци:
1. Въведение в Microsoft Excel
2. Стартиране на Excel. Интерфейс.
3. Създаване и попълване на таблици
4. Аритметични действия в Excel
5. Функциите SUM и SUMIF
6. Създаване на диаграми
7. Формули в Microsoft Excel
8. Функцията IF
9. Сортиране и филтриране на данни
10. Условно форматиране на таблици
11. Защита с парола на работни книги и работни лист

Достъпност

Курсът е разработен в нашата онлайн система, която Ви позволява достъп в избрано от Вас време и обучение чрез предпочитаното от Вас устройство за интернет браузинг - смартфон, таблет, компютър.

Варианти

В учебен курс с преподавател ще получавате достъп до уроците постепенно, като преподавателят ще Ви напътства и ще Ви помага да се справяте с трудностите, които срещате. Преподавателят лично ще анализира всяко Ваше практическо упражение и ще Ви разяснява допуснатите грешки и пропуски. В учебен курс - самоучител ще имате достъп до всички нива и уроци и сами ще определяте продължителността на курса си.

Можете да изучавате Microsoft Excel и с вашето мобилно устройство

Присъединете се към 265 курсиста, които в момента се обучават в курса по Microsoft Excel

Електронен самоучител

Самоучителят е бърз и напълно независим курс, с който можете да се сдобиете с желаната от Вас диплома за компютърни компетенции на по-ниски цени.

Поръчай своя Самоучител

Курсове с преподавател

Курсът с обучител Ви осигурява постоянно наблюдение и напътствия от опитен преподавател в изучаваната от Вас област, включително с възможност за уроци с конферентна връзка.

Поръчай курс с обучител

ВЗЕМЕТЕ СВОЯТА ДИПЛОМА

Вашият курс ще приключи с желаната от Вас диплома за владение на програмен език.

Научете повече