Английски език А2

Присъдинете се към 9 потребители, които се обучават в онлайн курса Английски език А2.
Поръчайте курс с преподавател за 250 лв. или курс - самоучител за 100 лв.

Поръчай самоучител    Поръчай с преподавател

Съдържание

В курса ще откриете 14 урока, професионално разработени от учители с педагогическа компетентност.
Курсът е в процес на разработка
Курсът включва следните уроци:
1. Do you live in London?
2. I like eating burgers
3. Sandra’s house is big
4. Walk. Don’t walk. Stop.
5. What is the time?
6. I went on holiday in July
7. There is a bath in the bathroom
8. How much cheese is there in the fridge?
9. She’s wearing a beautiful dress
10. Comparative and superlative adjectives
11. Modal verbs
12. Future tenses. Will and going to. Want to. Hopе to
13. I have been to Egypt
14. I was having a shower, when the phone rang

Достъпност

Курсът е разработен в нашата онлайн система, която Ви позволява достъп в избрано от Вас време и обучение чрез предпочитаното от Вас устройство за интернет браузинг - смартфон, таблет, компютър.

Варианти

В учебен курс с преподавател ще получавате достъп до уроците постепенно, като преподавателят ще Ви напътства и ще Ви помага да се справяте с трудностите, които срещате. Преподавателят лично ще анализира всяко Ваше практическо упражение и ще Ви разяснява допуснатите грешки и пропуски. В учебен курс - самоучител ще имате достъп до всички нива и уроци и сами ще определяте продължителността на курса си.

Можете да изучавате Английски език А2 и с вашето мобилно устройство

Присъединете се към 1 курсиста, които в момента се обучават в курса по Английски език А2

Електронен самоучител

Самоучителят е бърз и напълно независим курс, с който можете да се сдобиете с желаната от Вас диплома за компютърни компетенции на по-ниски цени.

Поръчай своя Самоучител

Курсове с преподавател

Курсът с обучител Ви осигурява постоянно наблюдение и напътствия от опитен преподавател в изучаваната от Вас област, включително с възможност за уроци с конферентна връзка.

Поръчай курс с обучител

ВЗЕМЕТЕ СВОЯТА ДИПЛОМА

Вашият курс ще приключи с желаната от Вас диплома за владение на програмен език.

Научете повече