Английски език А1

Присъдинете се към 14 потребители, които се обучават в онлайн курса Английски език А1.
Поръчайте курс с преподавател за 250 лв. или курс - самоучител за 100 лв.

Поръчай самоучител    Поръчай с преподавател

Съдържание

В курса ще откриете 14 урока, професионално разработени от учители с педагогическа компетентност.
Курсът е в процес на разработка
Курсът включва следните уроци:
1. Да започнем с азбуката - English Alphabet
2. I’m a student
3. It’s an apple
4. Countries and nationalities. Numbers.
5. My family
6. I like apples
7. I work every day
8. What’s the time?
9. There is a bank near here
10. My house
11. I often eat vegetables
12. I like casual clothes
13. I was born in June
14. I can do it! I will do it!

Достъпност

Курсът е разработен в нашата онлайн система, която Ви позволява достъп в избрано от Вас време и обучение чрез предпочитаното от Вас устройство за интернет браузинг - смартфон, таблет, компютър.

Варианти

В учебен курс с преподавател ще получавате достъп до уроците постепенно, като преподавателят ще Ви напътства и ще Ви помага да се справяте с трудностите, които срещате. Преподавателят лично ще анализира всяко Ваше практическо упражение и ще Ви разяснява допуснатите грешки и пропуски. В учебен курс - самоучител ще имате достъп до всички нива и уроци и сами ще определяте продължителността на курса си.

Можете да изучавате Английски език А1 и с вашето мобилно устройство

Присъединете се към 6 курсиста, които в момента се обучават в курса по Английски език А1

Електронен самоучител

Самоучителят е бърз и напълно независим курс, с който можете да се сдобиете с желаната от Вас диплома за компютърни компетенции на по-ниски цени.

Поръчай своя Самоучител

Курсове с преподавател

Курсът с обучител Ви осигурява постоянно наблюдение и напътствия от опитен преподавател в изучаваната от Вас област, включително с възможност за уроци с конферентна връзка.

Поръчай курс с обучител

ВЗЕМЕТЕ СВОЯТА ДИПЛОМА

Вашият курс ще приключи с желаната от Вас диплома за владение на програмен език.

Научете повече