Поръчайте Linguido - бъгларско мобилно приложение за изучаване на чужди езици


Разгледайте инструкции, как да активирате Linguido, след като закупите своя активационен код


Вашата поръчка - Linguido за цена от 45 лева, активационен код n0g9m7lm7
Запшиете си този код, тъй като той ше Ви послужи за ктивация на Linguido след заплащането.

Трябва да въведете всички данни за поръчката.

 
Вашето име*:

Телефон*:

e-mail*:

Избрaна услуга - активационен код за Linguido


Начин на плащане